Opis sytuacji lirycznej

Podmiot liryczny dystansuje się wobec istoty jaką jest człowiek. Z ironią ale i z sympatią przygląda się jego poczynaniom.

Źródło: streszczenia.pl