Opis podmiotu i przedmiotu lirycznego

Przedmiotem rozważań podmiotu lirycznego jest człowiek i jego poczynania – dążenie do szczęścia, prawdy i wieczności. Podmiot liryczny obserwuje życie ludzi z dystansu, tak, jakby sam nie był jednym z nich.

Źródło: streszczenia.pl