Geneza utworu

Wiersz ukazał się w tomiku „Sto wierszy – sto pociech”, wydanym w 1997 roku.

Źródło: streszczenia.pl